ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Email: theklapetridou@yahoo.gr

Δεν κάνω ψυχοθεραπεία ή διάγνωση μέσω email

 

Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα

Ι.Τ.Θ. 23651

Τ.Κ. 1685

Λευκωσία

Κύπρος

 

 

Postal address

Thekla Petridou

Postal box: 23651

Postal code: 1685

Nicosia Cyprus

 

TOP