ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΚΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα: 23651

\ταχυδρομικός κωδικός: 1685

Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.                                                                                         

Email: theklapetridou@yahoo.gr

Δεν κάνω ψυχοθεραπεία ή διάγνωση μέσω email

Τηλέφωνο: (00357) 99603422
Ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε κινητό και δεν απαντώ σε κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, ανταποκρίνομαι μόνο σε γραπτά μηνύματα.

TOP